top of page

FORELDRETVISTSAKER/-
BARNEFORDELING

FORELDRETVISTSAKER/-BARNEFORDELING

Vi bistår foreldre i saker det er uenighet om barna

Når foreldre går fra hverandre og de ikke er enige om foreldreansvar, samvær og fast bosted, blir det en foreldretvist. Det er obligatorisk mekling ved familievernkontoret for foreldre ved samlivsbrudd og som har barn under 16 år. Foreldrene må også til mekling før en rettssak.

 

Vi har fra høsten 2023 meklingskompetanse og kan bistå foreldrene ved obligatorisk mekling etter samlivsbrudd.

 

Foreldretvistsaker er vanskelig og følelsesmessige belastende for foreldrene. Vi har meget god kunnskap og svært lang erfaring i slike saker. 

 

Vi hjelper deg med å prøve og bli enig med den andre forelderen ved å lage avtaler og ha fellesmøter. Vi realitetsorienterer deg og gir en vurdering av saken din.

 

Dersom foreldrene ikke blir enige, må saken tas videre til tingretten. Vi har svært god kompetanse og lang erfaring med å bistå en forelder under en rettsprosess. Vi er veldig dyktige på å forberede deg godt i en krevende rettsprosess. De fleste foreldretvistsaker behandles etter konflikt- og forsoningsmodellen for retten ved saksforberedende møter. Dersom saken ikke løses under slike møter, blir det en hovedforhandling og hvor retten må avsi en dom. Vi bistår deg og forbereder deg meget godt til en hovedforhandling.

 

I noen tilfeller kan retten oppnevne en advokat for barnet under en rettsprosess. Vi har fått slike oppdrag fra retten. 

bottom of page