top of page

PSYKISK HELSEVERN

PSYKISK HELSEVERN

Vi bistår i klagesaker mot Kontrollkommisjonen i psykisk helsevern og for retten

Dersom en pasient har alvorlig sinnslidelse kan det bli gjennomført tvangsbehandling. Dette er veldig inngripende tiltak, og pasienten har alltid krav på advokat og fri rettshjelp i slike saker.

 

Vi bistår bl.a. i klager til kontrollkommisjonen over tvungen observasjon, etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern, saker om overføringer.

 

En pasient har også rett til bistand fra advokat ved bl.a. vedtak om tvungen medisinering. 

 

I disse sakene er pasienten i en svært sårbar livssituasjon. Advokatens rolle er å gi råd og belyse pasientens sak ved å sende klage til Kontrollkommisjonen og være med i møtet i kommisjonen. Dersom pasienten ikke får medhold i Kontrollkommisjonen, kan pasienten ta saken til tingretten. Advokaten vil gi råd i denne prosessen.

 

Klager pasienten på vedtak som bl.a. tvungen medisinering, bistår advokaten i klagen til Statsforvalteren og under møtet om klagen.

bottom of page