top of page

ARBEIDSRETT

ARBEIDSRETT

Vi bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere

For både arbeidsgivere og arbeidstakere bistår vi med arbeidsrettslige spørsmål, både hva gjelder oppsigelse, avskjed, arbeidsavtaler eller andre forhold som berører arbeidsplassen.

bottom of page