top of page

BARNEVERN

BARNEVERN

Vi bistår foreldre, barn og ungdom i saker mot barneverntjenesten

Det er for de fleste vanskelig og krevende at barneverntjenesten kommer inn i familien ved en bekymringsmelding. Vi gir deg anbefaling og råd under barneverntjenesten sin undersøkelse. Vi ber om innsyn i barnevernsdokumentene for deg. Vår erfaring er at mange foreldre ikke har fått barnevernsdokumentene tilsendt og er helt ukjent med hva som står i dokumentene. Vi hjelper deg med å gå gjennom disse og delta i møter med barneverntjenesten. Vi gir deg en vurdering av saken og taktiske råd. 

 

 

Dersom barneverntjenesten etter en undersøkelse vil kreve tvangstiltak enten ved pålegg om hjelpetiltak, omsorgsovertagelse, plassering av ungdommen på barneverninstitusjon, fratagelse av foreldreansvaret, adopsjon, er vi veldig dyktige til å gi deg god veiledning, forberede deg og bistå deg i en rettsprosess først i Barneverns- og helsenemnda og deretter i tingretten og evt. lagmannsretten. 

 

Barneverntjenesten kan etter barnevernsloven gripe inn akutt i familien og fjerne barn uten en undersøkelse på forhånd. I akuttsakene har vi lang erfaring med å veilede, forberede deg og bistå deg i saken for Barnevern- og helsenemnda samt tingretten.

 

Dersom barneverntjenesten har fjernet barnet akutt fra familien, bistår vi deg umiddelbart i saken og skriver en klage og bistår deg i en rettsprosess. Har barneverntjenesten informert om at de vil fremme en sak om tvang etter barnevernsloven, er det svært viktig at du kontakter oss raskt slik at vi kan hjelpe deg med gjennomgang av dokumenter, skrive tilsvar til nemnda og forberede deg og vitner til prosessen for nemnda og deretter retten. 

bottom of page