top of page

ØKONOMISK OPPGJØR

ØKONOMISK OPPGJØR

Vi bistår ved separasjon/skilsmisser og samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd, enten mellom samboer eller ektefeller, skal det foretas et skifteoppgjør, hvor partenes eiendeler og gjeld skal fordeles. Ved uenighet mellom partene om hvordan dette skal gjennomføres kan det være både tidkrevende og komplisert å komme frem til en endelig avtale. Vi har lang erfaring med bistand i slike skifteoppgjør både på et tidlig stadium, samt i rettssaker.  

bottom of page