top of page

UTLENDINGSRETT

UTLENDINGSRETT

Vi bistår i saker mot UDI/Utlendingsnemnda

Vi har langt erfaring og bred kompetanse på å bistå personer som har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse. Vi bistår i saker som behandles av Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Utlendingsnemnda (UNE). Eksempler på saker vi kan bistå deg i er asyl, utvisning og tilbakekall av oppholdstillatelse, visum, statsborgerskap, familiegjenforening, arbeidstillatelser, oppholdsrett for EØS-borgere og familiemedlemmer, reisebevis og utlendingspass. 

 

Vi bistår deg med å vurdere saken din og skrive klage.  

bottom of page