top of page

BISTANDSADVOKAT OG VOLDSOFFERERSTATNING

BISTANDSADVOKAT OG VOLDSOFFERERSTATNING

Vi bistår fornærmede i straffesaker

Dersom du er fornærmet i en sak hvor du er utsatt for en straffbar handling, kan du ha krav på å få oppnevnt din egen advokat - en bistandsadvokat - som dekkes av det offentlige. Eksempler på slike type saker er; mishandling/vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, brudd på oppholds- og kontaktforbud og misbruk av overmaktsforhold. Vi har lang erfaring som bistandsadvokat og bistår fra vurdering av anmeldelse til rettssak. Ta kontakt for å undersøke om du har krav på bistandsadvokat. 

I mange tilfeller har den fornærmede krav på voldsoffererstatning fra staten. Dette kan for eksempel gjelde dersom du har vært utsatt for vold, mishandling, seksuelle overgrep. Vi har lang erfaring med søknader om voldsoffererstatning. 

bottom of page