top of page

FAST EIENDOM OG ENTREPRISE

FAST EIENDOM OG
ENTREPRISE

Herunder tomtefeste, odelsrett, landbruksjuss, veiretter, entreprise, tvistesaker, kontraktsinngåelse og mangler ved eiendommen.

Innen fast eiendom bistår vi i de fleste rettsområder. Vi har lang erfaring med å prosedere tvister for domstolene vedrørende mangler ved kjøp av fast eiendom, fastleggelse av veiretter og annet. I tillegg har vi erfaring med forskjellige typer avtaler vedrørende utvikling og kjøp av eiendom, herunder opsjonsavtaler, utbyggingsavtaler og andre typer prosjektavtaler.

Vi bistår ved transaksjon av eiendomsselskap og ved spørsmål rundt entreprise. 

Med spesialkompetanse på odelsrett bistår vi ved generasjonsskifte i landbruket samt andre odelsrettslige problemstillinger.

                

Advokat Resen-Fellie har meglerbevilling og tar eiendomsoppgjør ved kjøp og salg av fast eiendom.

bottom of page