top of page

TRYGDERETT

TRYGDERETT

Vi bistår i saker mot NAV

Vi har lang og bred kompetanse i NAV saker. Vår erfaring er at det kan være viktig å ta kontakt med advokat tidlig i saksbehandlingen i NAV. Vi innhenter saksdokumentene og deltar på møter med NAV.  

 

Dersom du har fått avslag på et vedtak fra NAV og du er i tvil om vedtaket er riktig, må du oppsøke advokat raskt for å klage. Vi hjelper deg med å vurdere saken din og har lang erfaring med klagesaker mot NAV og Trygderetten. Mange klager fører til en endring av vedtaket og at du får innvilget ytelser fra NAV. 

bottom of page