top of page
AEnB2Uop6TPHiP5ekBrVfQm0rTzI0rBHRkhLw4adaUOBGv-zIdZLKXpc_-FIy0sx4iVbYQ2euBlqx1m1VhcYqeBSj6
Mariannw Kjelsberg s v.jpg

MARIANNE KJELSBERG

ADVOKAT

Telefon:

932 60 845

E-post:

Advokat Kjelsberg jobber særlig med 

familie- og arvesaker, foreldretvistsaker, 

barnevern, økonomiske oppgjør, samt opprettelse av samboeravtaler, ektepakter, testamenter og fremtidsfullmakter. Hun bistår også i straffesaker som 

bistandsadvokat og i saker med fri rettshjelp.

 

I tillegg har advokat Kjelsberg meklingsbevilling som ekstern mekler for Bufetat og kan gjennomføre obligatoriske meklinger mellom foreldre som har gått fra hverandre og har felles barn under 16 år. Dette gjelder både  bruddmeklinger og meklinger i foreldretvister.

UTDANNING OG ERFARING

2007

2007 - 2009

2009 - 2023

2023 - 

Cand.jur. ved Universitetet i Oslo

Advokatfullmektig, Advokat Eva Frivold

Advokat, Advokat Eva Frivold

Egen advokatpraksis

bottom of page